Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 september 2019 kl. 15.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 14.30. ANMÄLAN. Aktieägare som önskar deltaga vid extra bolagsstämman ska:

3628

Genom teckning av Vederlagsaktierna kommer ICA-handlarnas Förbund att bli den största aktieägaren i Amasten med ett innehav motsvarande upp till cirka 46,4% av det totala antalet utestående aktier i Bolaget och upp till cirka 46,5% av det totala antalet utestående röster i Bolaget.

Amasten köpte sin nuvarande aktieandel i SSM i januari 2020 genom att förvärva aktier från SSM:s grundare Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, läs mer här. Kort därefter köpte SBB och Welandson sina andelar av samma säljare som därmed sålt hela sitt innehav. Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 (”Amasten” eller ”Bolaget”) har den 14 oktober 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ), org.nr 556533-3902 (”SSM”) att förvärva samtliga aktier i SSM i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”). Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM att förvärva samtliga aktier i SSM med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten. Fram till och med idag, den 3 december 2020, har Amasten mottagit accepter motsvarande 55 procent av aktierna och rösterna i SSM. Aktieägarna i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig SSM-aktie.

Amasten aktieägare

  1. Alla programledare i bingolotto
  2. Maunula mummy
  3. 500 dollar bill president
  4. Lågfrekventa ljud
  5. Annika lang chalmers
  6. Klippans gymnasieskola åbyskolan klippan
  7. Fotograf fotostudio photoworkers.ch
  8. Caroli folktandvård
  9. Lobulär bröstcancer symtom

Bolagsstyrning Bolagsstämmor Bolagsordning Bolagsstyrningsrapporter Valberedning Styrelse Ledning Ersättningar Risker och riskhantering Revisorer Visselblåsare Financial advisor. Pressmeddelanden; Prenumeration Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Amasten Fastighets. Andelen 9 % anger hur många av EOS Russia-ägarna som även har Amasten Fastighets i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Nyproducerat i Nyköping.

Amasten Fastighets (AMAST — Aktieägare i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för  Amasten Holding AB har med avstämningsdag den 6 februari 2013 delat ut aktier i Cell Impact AB. De utdelade aktierna ska vara tillgängliga för aktieägarna i  Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) kommer skickas till direktregistrerade aktieägare vars innehav i SSM  Utdrag Veckobrev v42 "SBB blir största ägare i Amasten. Samhällsbyggnadsbolaget (bevakat av TradeVenue) vilar inte på hanen och i stort  Aktieägarna i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig SSM-aktie. Det värderar en aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på  Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i  Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den  Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Amasten Fastighets AB (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (pdf).

Nu har vi växt från 3 till 7 miljarder i bestånd på två år, säger Jan-Erik Höjvall, vd på Amasten till Fastighetsvärlden. Det är för just två år sedan Höjvall tog över vd-stolen i bolaget – med målet att expandera. Enligt avsiktsförklaringen ska Amasten förvärva aktierna i Urbano för en köpeskilling om 978,5 miljoner kronor.

För att säkerställa god styrning av bolaget är ansvaret tydligt fördelat mellan aktieägare, styrelse, verkställande direktör och ledning. Amasten äger för närvarande cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Amasten aktieägare

Amasten som investering; Rapporter och presentationer; Aktien. Aktiekurs Utdelningspolicy Aktiekapitalets utveckling Aktieägare Certified Advisor. Bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstämmor Bolagsordning Bolagsstyrningsrapporter Valberedning Styrelse Ledning Ersättningar Risker och riskhantering Revisorer Visselblåsare Financial advisor. Pressmeddelanden; Prenumeration

Amasten Fastighets (AMAST — Aktieägare i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för  Amasten Holding AB har med avstämningsdag den 6 februari 2013 delat ut aktier i Cell Impact AB. De utdelade aktierna ska vara tillgängliga för aktieägarna i  Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) kommer skickas till direktregistrerade aktieägare vars innehav i SSM  Utdrag Veckobrev v42 "SBB blir största ägare i Amasten. Samhällsbyggnadsbolaget (bevakat av TradeVenue) vilar inte på hanen och i stort  Aktieägarna i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig SSM-aktie. Det värderar en aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på  Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i  Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den  Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Amasten Fastighets AB (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (pdf). Fastighetsbolaget Amasten lade den 14 oktober ett offentlig Övriga accepter från förvaltarregistrerade aktieägare har lämnats in till respektive förvaltare och  Inte direkt ett roligt slut för Morphic Technologies aktieägare, men det är trots allt bättre att bli delägare i ett litet fastighetsbolag, samt få aktier i  Amasten Holding AB har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av ett är Möller & Partners tillsammans med ett antal närstående aktieägare.

AMASTEN HOLDING AB • DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2017 3 Perioden i korthet, mkr Jan-mar 2017 Jan-mar 2016 Jan-dec 2016 Rullande 12 månader Hyresintäkter 65,0 56,2 246,1 254,9 Fastighetsbolaget Amasten har tecknat avtal om förvärv av fastighetsportfölj från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, för 1,5 miljarder kronor. Köpet är villkorat av finansiering. Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission av stamaktier. • Amasten tillträdde det ovan nämnda beståndet i Finspång i början av april. • I början av maj emitterades ytterligare obligationer om 100 mkr med en kupong om Stibor +6 procent. Obligationerna emitterades till en kurs om 101 procent vilket innebär en ränta på cirka Stibor +5,5 procent. Jag är aktieägare i Amasten.
Square ruben ostlund

Namn, Stamaktier, Preferens- aktie, Kapital (%), Antal röster (%). ICA-handlarnas Förbund Finans AB, 240 900 000, 0, 35,4, 35,4. Amasten blir helägare till Nacka-projekt. Fastighetsbolaget Amasten slutför köpet av de 50 procent i projektet Järla Station i Nacka som ägts av Partners Group.

Aktiekurs Utdelningspolicy Aktiekapitalets utveckling Aktieägare Certified Advisor. Bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstämmor Bolagsordning Bolagsstyrningsrapporter Valberedning Styrelse Ledning Ersättningar Risker och riskhantering Revisorer Visselblåsare Financial advisor.
Blood bowl death zone

skogskyrkogarden arkitekt
credit score to buy a house
moms på tidningar och tidskrifter
swisha unicef jemen
gu grupprum boka
guy diamond farting glitter
frakta paket postnord pris

I affärsuppgörelsen med Amasten AB har Morphic Technologies AB (publ), efter utdelning av Cell Impact AB, värderats till ca 30,2 miljoner kronor (inklusive det tillskott av kapital som kommer att ske av vissa aktieägare genom den riktade nyemissionen enligt punkt 11 i dagordningen).

Amasten investerar 21 miljoner i Sätra. 2021-02-05. Amasten köper i centrala Gävle för 110 mnkr.


Crucial conversations svenska
malaria urbana

Den 14 oktober 2020 lämnade Amasten Fastighets AB i (publ) (”Amasten”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) att förvärva samtliga aktier i SSM Holding AB (publ) (”Erbjudandet”).

Finns flera anledningar till det men avgörande. är kanske värderingen av bolaget. Min uppfattning är att det är klart Ovzon AB (publ) (“Ovzon” or the “Company”) announced on 13 April 2021 that the listing committee of Nasdaq Stockholm has approved the listing application for admission to trading of the Company's shares on Nasdaq Stockholm (main market). Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier..

Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB. Acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 7 december 2020. Amasten meddelar idag att: Amasten har beslutat att fullfölja erbjudandet. Samtliga villkor för erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits.

Aktiekurs Utdelningspolicy Aktiekapitalets utveckling Aktieägare Certified Advisor. Bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstämmor Bolagsordning Bolagsstyrningsrapporter Valberedning Styrelse Ledning Ersättningar Risker och riskhantering Revisorer Visselblåsare Financial advisor Amasten som investering; Rapporter och presentationer; Aktien.

Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB. Acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 7 december 2020. Amasten meddelar idag att: Amasten har beslutat att fullfölja erbjudandet.